Session D7. december 201710.30-12.00
D1: Driftssamarbejde
Sal B - Sessionsleder Jens Kristian Kofoed
 • Drift og vedligeholdelse af Supercykelstier på tvæ
 • Signe Helledi, Københavns Kommune
 • Nordsjællands Park & Vej - et tværkommunalt fælle
 • Niels Christian Koefoed, Nordsjællands Park og Vej I/S
 • Asfaltsamarbejde går nye veje.
 • Birthe Dilling Berg, Frederikshavn Kommune
  D2: Keynote (NO): Nye motorveje i Norge og Danmark
  Sal C - Sessionsleder Helle Liocouras Nielsen
 • Nordisk Samarbejde om Norsk Infrastruktur
 • Mikkel Bruun, BRUUN Communication
 • Nye motorveje i Danmark
 • Janie Winther Ipsen, Vejdirektoratet
  D4: Cykling
  Salon 26+27 - Sessionsleder Otto Schiøtz
 • Innovative løsninger til mere cykling i Kolding
 • Birger Villadsen, COWI A/S
 • Teglholmen - Sikker Skolevej
 • Steffan Schiermer Nielsen, Via Trafik Rådgivning
 • Skolecykelbyer i Aabenraa Kommune
 • Marie Kjellerup Thesbjerg, Rambøll Danmark A/S
  D5: Uheldsdata
  Salon 22+23 - Sessionsleder Henriette Kjær
 • Vejens skadespoint og trafiksikkerhed
 • Kira Hyldekær Janstrup, Danmarks Tekniske Universitet
 • Skadestueulykker og sikker cykelplanlægning
 • Lárus Agustsson, COWI A/S
 • Bedre uheldsdata
 • Mette Møller, Danmarks Tekniske Universitet
  D6: Klima - vand
  Auditoriet - Sessionsleder Leif Hald Pedersen
 • Samarbejde om LAR-anlæg
 • Anne S. Kierkegaard Vilsbøll, Horten Advokatpartnerselskab
 • Differentierede udledninger fra regnvandsbassiner
 • Nicolaj Thomassen, Orbicon A/S
 • Folehaven - skybrudsikring og helhedsgenopretning
 • Rikard Nannestad, Københavns Kommune
  D7: Trafiksikkerhed
  Sal A - Sessionsleder Jane Olesen
 • Håndbog i analyser af grå strækninger og temaer
 • Winnie Hansen, Vejdirektoratet
 • Trafikplan
 • Kirsten Agerholm Gyalokay, Odsherred Kommune
 • Bundet venstresving forbedrer trafiksikkerheden
 • Søren Underlien Jensen, Trafitec
  D8: Jura - LER
  Sal D+E - Sessionsleder Tim Larsen
 • Revision af LER-loven
 • Erik Jeppesen, LE34 A/S
 • Graveforespørgsler på den nemme måde
 • Jan Ludvigsen, Orbicon A/S
 • LER, LEDNINGER OG DIGITALISERING
 • Sanne Attermann, Vejdirektoratet
  D9: Keynote (US): Autonomous vehicles in the United States
  Salon 30+31 - Sessionsleder Søren Carlsen
 • Sådan genopfinder Californien fremtiden med selvkørende biler
 • Mikkel Bruun, BRUUN Communication
  Vejforum.dk