PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGNYHEDER
  Søg
Stikord til strategiske temaer
Det indeholder temaerne

Innovative løsninger
Drift på den rette måde - Nye udbudsformer – Anlægsprojekter – Smarte anlæg – Mere for mindre
Brugerperspektiv – Adfærd – Nudging – Borgerinddragelse – Kommunikation – Dialog - Kampagner
Mindre støj – Renere luft – LAR-løsinger – Permeable belægninger – Energireducerende løsninger – Merværdi ved klimatilpasning – Støjabsorberende autoværn
BIM – Modeller til mere – ITS – IOT (Iternet Of Things) – Virtuelle modeller – Simulering
Trafiksikkerhed – Motionsruten – Forældre/barn ruten

Samarbejde på tværs
Dialogbasseret udbud – Fælles driftsudbud – Nye måder at samarbejde på – Samarbejde mellem bygherre / rådgiver / entreprenør – Det gode udbud – LER (ledningsejernes register) - Jura
Borgerdrevne projekter – Borgerinddragelse – Løsninger, borgerne kan bruge - Samtidigt samarbejde – Det overraskende samarbejde – Nye bygninger giver nyt samarbejde – Nye videnscentre – Lokalt versus globalt – Samarbejde med bilbranchen og andre teknologibrancher – Nye samarbejdspartnere - Klimaplan versus mobilitet
Organiseret vidensdeling – Netværk – Samarbejde på tværs af sektoren – Folkeskoleundervisning (test-lab)

Mobilitet i en teknologisk tidsalder
Selvkørende biler – Bedre trafiksikkerhed – Differentieret hastighed – Hastighedsbegrænsning - Mobilitets apps – Smart parkering - Behov for skilte, lyssignaler og fartbump – Nye vejelementer
Hjemmearbejde – Bedre udnyttelse af vejen – Shared space – Fleksible byrum – Tættere byer – Samkøring - Intermodalitet - Kollektiv trafik på veje
Planlægning – Mobilitet – Bedre mobilitet på landet – Adfærdskampagner – Påvirkning af trafikkultur
Omlægning af drivmidler – El-biler – Ladestandere – Parkeringsbehov
Megatrends – Disruption – Nye samfundsformer versus behov for infrastruktur – Droner

KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk