PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGNYHEDER
  Søg
Bidrag til Vejforum 2017
Se, hvad du kan opleve på Vejforum
Indlæg
Et indlæg skal præsentere et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort en effekt. Indlæg fra studerende skal være nytænkende, men der stilles ikke krav om implementering og demonstreret effekt af projektet. Der er som udgangspunkt afsat 20 minutter til præsentationen og 10 minutter til diskussion. Der kan kun tilmeldes én indlægsholder, som er ansvarlig for indlægget. Hvis du vil have to indlægsholdere, skal det aftales med sessionslederen på forhånd.

Løsningsgalleriet
I løsningsgalleriet kan du komme med et konkret bud på en løsning, der tilføjer vejen nye kvaliteter. En god løsning er et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort en effekt. Løsningen præsenteres på en eller flere plakater med tekst og grafik og skal præsenteres samtidig med andre plakater i pauserne på Vejforum. Plakaterne vil være tilgængelige under hele Vejforum på en central placering. Løsningsgalleriet understøtter muligheden for at danne faglige netværk på en udstilling med tæt dialog om løsninger.

Workshop
En workshop handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en drøftelse af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige resultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. En workshop begynder med 1-2 korte indlæg på højest 5 minutter, hver som oplæg til en debat blandt workshoppens deltagere i mindre grupper og efterfølgende en samlet diskussion af de enkelte gruppers arbejde. Til hver workshop knyttes en facilitator, og det endelige forløb af workshoppen aftales i en dialog mellem facilitatoren og arrangøren.

Udstilling
På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise deres specialer frem. Det tilstræbes, at der er en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige program. I 2017 vil der være et stort udstillingsareal til rådighed på Hotel Nyborg Strand. Standene er på 4-8 m2 og vil være umøblerede og uden vægge. Alle udstillere skal udover prisen for standen betale pr. person, der skal stå på standen. Prisen for en stand er 3.000 – 15.000 kr.

KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk