PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGPRAKTISK INFO
  Søg
Tilmelding af indlæg lukker
Sidste frist for tilmelding af bidrag er den 25. maj 2017

Du skal indsende en sammenfatning på en halv A4 side som en pdf fil. Sammenfatningen skal tydeligt relateres til et af de 9 strategiske temaer, så faggruppen kan vurdere relevansen af bidraget for Vejforum 2017. Sammenfatningen skal beskrive formål, fremgangsmåde og vigtigste resultater. Specielt skal omtales, hvad der er nyt inden for området.

Vi giver besked senest den 25. juni 2017 om bidraget er accepteret. Hvis bidraget ikke er accepteret i den foreslåede form, giver vi besked, om det er accepteret i en anden form, f.eks. i løsningsgalleriet eller som del af en workshop. Du vil også få besked om, hvem der er din kontaktperson i faggruppen, og som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til vurderingen.

Hvis bidraget godkendes, skal der indsendes en uddybende sammenfatning på 1-2 A4 sider. Du kan opdatere titel og sammenfatning. Opdateringen erstatter den tidligere fremsendte sammenfatning. Hvis det er nødvendigt at ændre det strategiske tema eller indlægsholder, skal du kontakte Vejforum.

Tilmelding og opdatering sker på www.vejforum.dk. Vejforum registrerer én ansvarlig indlægsholder for hvert indlæg. Den ansvarlige indlægsholder har gratis adgang til Vejforum den dag, indlægget holdes. Er I to, som deler et indlæg, er det kun den ansvarlige indlægsholder, som kommer gratis med. Den ansvarlige indlægsholder skal sørge for at skrive og opdatere sammenfatningen og præsentere indlægget ved Vejforum. Er der flere indlægsholdere til et indlæg, skal det aftales med sessionslederen inden Vejforum.

Vejforum registrerer én fagligt ansvarlig for hver workshop. Den fagligt ansvarlige skal i samarbejde med sessionslederen planlægge og gennemføre workshoppen, herunder lave aftaler med eventuelt andre medvirkende. Den fagligt ansvarlige for workshoppen deltager gratis den dag, workshoppen gennemføres. Andre medvirkende deltagere skal betale, hvis de ønsker at deltage i Vejforum udover workshoppen.

Dialog med sessionslederen
Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder. Sessionslederne har bl.a. til opgave at skabe en sammenhængende session, hvorfor der kan komme forslag om mindre ændringer i indlæggene, så disse hænger bedre sammen. Dialog med sessionslederen inden Vejforum vil tage udgangspunkt i den uddybende sammenfatning. Indlægsholderen tilbydes vejledning og vurdering af præsentationen, der kan registreres under opdatering af bidraget. Hvis faggruppen ikke har nogen bemærkninger til den uddybende sammenfatning eller præsentationen, forventes det, at indlægsholderen præsenterer sit bidrag på Vejforum.

Præsentationen SKAL senest 14 dage før Vejforum sendes til sessionslederen, så sessionen kan forberedes og dermed sikre en sammenhængende session. Du finder sessionslederens e-mailadresse i programmet på www.vejforum.dk. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. Vejforum tilbyder alle indlægsholdere et præsentationskursus.

Faggruppe
Alle indkomne forslag til bidrag vurderes af faggruppen, der sammensætter det endelige program for Vejforum 2016 og vælger udstillere, hvis der er flere, som ønsker at udstille, end der er plads til.

Du kan se kontaktoplysninger for Faggruppens medlemmer i KONTAKT VEJFORUM til højreLogin
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk