PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Opdater bidrag
Sidste frist for at opdatere din sammenfatning af et accepteret bidrag er den 25. oktober 2017.

Vejforum tilbyder alle indlægsholdere et PRÆSENTATIONSKURSUS.
Tilmeld dig på knappen her til højre.

Opdatering af sammenfatning
Hvis bidraget godkendes, kan du opdatere sammenfatningen, hvis der er behov for det. Opdateringen erstatter den tidligere fremsendte sammenfatning. Hvis det er nødvendigt at ændre emne eller indlægsholder, skal du kontakte Vejforum.

Tilmelding og opdatering sker på www.vejforum.dk Vejforum registrerer én ansvarlig indlægsholder for hvert bidrag. Den ansvarlige indlægsholder har gratis adgang til Vejforum den dag, indlægget holdes. Er der to, som deler et indlæg, er det kun den ansvarlige indlægsholder, som kommer gratis med. Den ansvarlige indlægsholder skal sørge for at skrive og opdatere sammenfatningen og præsentere indlægget ved Vejforum. Er der flere indlægsholdere til et indlæg, skal det aftales med sessionslederen inden Vejforum.

Vejforum registrerer én fagligt ansvarlig for hver workshop. Den fagligt ansvarlige skal i samarbejde med sessionslederen planlægge og gennemføre workshoppen, herunder lave aftaler med eventuelt andre medvirkende. Den fagligt ansvarlige for workshoppen deltager gratis den dag, workshoppen gennemføres. Andre medvirkende deltagere skal betale, hvis de ønsker at deltage i Vejforum udover workshoppen.

Dialog med sessionslederen
Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder. Dialog med sessionslederen inden Vejforum vil tage udgangspunkt i sammenfatningen. Indlægsholderen tilbydes vejledning og vurdering af præsentationen, der kan registreres under opdatering af bidraget. Hvis faggruppen ikke har nogen bemærkninger til den uddybende sammenfatning eller præsentationen, forventes det, at indlægsholderen præsenterer sit bidrag på Vejforum.

Præsentationen skal senest 14 dage før Vejforum sendes til sessionslederen, så sessionen kan forberedes. Du finder sessionslederens e-mailadresse i programmet på www.vejforum.dk. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. Vejforum tilbyder alle indlægsholdere et præsentationskursus.

Faggruppe
Alle indkomne forslag til bidrag vurderes af faggruppen, der sammensætter det endelige program for Vejforum og vælger udstillere, hvis der er flere, som ønsker at udstille, end der er plads til.Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk